Georganiseerd door NVA AIC De Kempen

AIC De Kempen locatie Bergeijk thema-avond Autisme werkt! 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart 2019 zal de Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk een presentatie verzorgen. Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (tussen de 16 en 27 jaar) met ernstige leerproblemen en/of een functiebeperking te vergroten.
Deze jongeren kunnen bij Prins Heerlijk al werkend een vak leren in de horeca, detailhandel of zorg op MBO niveau 1 en 2. Het doel is dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij
en trots zijn op zichzelf en hun werk. Zo ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en wordt hun zelfstandigheid vergroot.
Prins Heerlijk realiseert dit doel in zeven eigen leer-werkbedrijven in de horeca en detailhandel, en in samenwerking met werkgevers in de horeca, detailhandel en de zorg.
Voor een aantal jongeren is méér individuele ondersteuning nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Kleinschaligheid en continuïteit vinden we bij Prins Heerlijk belangrijk en daarom werken we met een vast team van professionele begeleiders. Ook begeleid wonen in de eigen woningen van Prins Heerlijk is mogelijk.
Zo levert Prins Heerlijk een bijdrage aan de afspraak van de rijksoverheid,
werkgevers- en werknemersorganisaties om de komende tien jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.

In aanmerking voor een leer-werktraject bij Prins Heerlijk komen:
- Schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (VOS) en praktijkonderwijs (Pro)
- Uitvallers uit het VMBO of regulier MBO
- Wajongers die begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van werk
- Jongeren die een indicatie hebben voor een Begeleid Werken-traject in de sociale werkvoorziening (SW)
- Jongeren die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Deze jongeren vallen vrijwel allemaal onder het doelgroepenregister van het UWV.

Programma:
19.00 – 19.30 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers, geserveerd door jongeren van Prins Heerlijk.
19.30 – 20.30 uu Presentatie door Twanny Raap, trajectbegeleider / jobcoach zorg en Paul Smeets, trajectbegeleider / jobcoach horeca en detailhandel.
20.30 – 21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de jongeren van Prins Heerlijk. Zij kunnen ook iets vertellen over deze opleiding en hoe het hun vergaan is.
21.00 – 21.30 uur Napraten onder het genot van een hapje, gemaakt door jongeren van Prins Heerlijk.

Locatie:
Aquinohuis
Dr. Rauppstraat 52
5571 CH Bergeijk

Kosten: 5 euro voor niet leden (NVA leden gratis) Uiterste inschrijfdatum: 27 maart 12:00 uur

Locatie Locatie

  • 5571CH

  • Dokter Rauppstraat 52

  • Bergeijk

Plan route Plan route

Data & Tijden Data & tijden

  • 27 maart - 19:30 tot 21:30 uur

NVA AIC De Kempen
Dokter Rauppstraat 52
5571CH Bergeijk
Routebeschrijving

Vragen en/of opmerkingen?